przejdź do informacji o grze

tytuł: Advance Wars 2 - Black Hole Rising (E) [1155]
system: Game Boy Advance gatunek: Strategia
Widok: NORMALNY Przejdź do widoku:

KOD do gry Advance Wars 2 - Black Hole Rising (E) [1155]

Umieścił: diabolcio Status info: ZATWIERDZONE
Data dodania: 20.05.2006, 12:01 Punkty: 5
Włącz kody
00009E1F 000A
1006FD98 0007
Bez Fog Of War 33003FCD 0000
Zawsze 1 dzień 33004080 0001
50,000 G (Sklep) 8200C420 C350
50,000 G (w walce) 820232C0 C350

nieskoń. zdrowia 32022694 00E4
full Raunds 32022695 0094
full Rations 32022696 0063
nieskoń. liczba ruchu
73003334 0006
32022691 0000
Gameshark kody:
M] Must Be On 911B9B36BC7C
[M] Must Be On 4567C419AF6D
[M] Must Be On CB6E28B9B75C
Always Day 1 7B7EBE2FB74E
Infinite Stock 6F8505102C6C
Infinite Funds A88663D1EC31
Infinite Funds C5D51491FE7E
Enemy No Funds A894E1F3EE7D
Enemy No Funds A886E3F3CC7D
Enemy Dead AI 92FC986F944E
Enemy Dead AI 288671527EAE
Sturm No Funds A03CC1FA275D
Sturm No Funds A02EC3FA055D
Sturm Dead AI 90FC906FB64E
Sturm Dead AI 288671527EAE
All Maps Unlocked EC901D59A920
All Maps Unlocked 57C7CC246EAD
Units Infinite HP 381871E66397
Units Infinite HP 288671527EAE
Units Infinite Ammo 8A7CB87BB74E
Units Infinite Ammo 288671527EAE
Units Infinite Gas 187C70EDB39E
Units Infinite Gas 288671527EAE
Nell Always CO E4F5D4FBAE7F
Andy Always CO A8F5B0FBAE7F
Max Always CO E4E7D6F98C7F
Olaf Always CO A8E7B2F98C7F
Sami Always CO F6F55CEFAE7F
Grit Always CO BAF538EFAE7F
Kanbei Always CO F6E75EED8C7F
Sonja Always CO BAE73AED8C7F
Eagle Always CO E47DD4DBA75F
Drake Always CO A87DB0DBA75F
Sturm Always CO E46FD6D9855F
Flak Always CO A86FB2D9855F
Lash Always CO F67D5CCFA75F
Adder Always CO BA7D38CFA75F
Hawke Always CO F66F5ECD855F
Hachi Always CO BA6F3ACD855F
Colin Always CO E5F4C4BBAE79
Jess Always CO A9F4A0BBAE79
Sensei Always CO E5E6C6B98C79
Border Skirmish 7574842E6F6D
Orange Dawn 3966E22C4D6D
Flak Attack 7566862C4D6D
Lash Out 2B74683A6F6D
Andy's Time 67740C3A6F6D
Liberation 67660E384D6D
Toy Box 39FCE00E664D
Tanks!!! 75FC840E664D
Reclamation 39EEE20C444D
T Minus 15 75EE860C444D
Two-Week Test 2BFC681A664D
Nature Walk 67FC0C1A664D
Factory Blues 67EE0E18444D
Silo Scramble 3875F06E6F6B
Show Stopper 7475946E6F6B
Sensei's Return 3867F26C4D6B
Duty & Honor 7467966C4D6B
A Mirror Darkly 2A75787A6F6B
Foul Play 66751C7A6F6B
Sea of Hope (Secret Level) 2A677A784D6B
The Hunt's End 66671E784D6B
Sea Fortress 38FDF04E664B
Drake's Dilemma 74FD944E664B
Sinking Feeling 38EFF24C444B
To The Rescue 74EF964C444B
Navy Vs. Air 2AFD785A664B
Rain of Fire 66FD1C5A664B
Danger X 9 (Secret Level) 2AEF7A58444B
Great Sea Battle 66EF1E58444B
Hot Pursuit 1934E12E7F64
Final Front 5534852E7F64
Mountain Ops 47340D3A7F64
Sea for All 0B266B385D64
POW Rescue 47260F385D64
P1 Units Infinite HP 381871E66397
P1 Units Infinite HP 288671527EAE
P1 Units Infinite Ammo 8A7CB87BB74E
P1 Units Infinite Ammo 288671527EAE
P1 Units Infinite Gas 187C70EDB39E
P1 Units Infinite Gas 288671527EAE
P2 Units Infinite HP 329859E64097
P2 Units Infinite HP 288671527EAE
P2 Units Infinite Ammo 80FC907B944E
P2 Units Infinite Ammo 288671527EAE
P2 Units Infinite Gas 12FC58ED909E
P2 Units Infinite Gas 288671527EAE
P3 Units Infinite HP 389871E64097
P3 Units Infinite HP 288671527EAE
P3 Units Infinite Ammo 8AFCB87B944E
P3 Units Infinite Ammo 288671527EAE
P3 Units Infinite Gas 18FC70ED909E
P3 Units Infinite Gas 288671527EAE
P4 Units Infinite HP 309851E66297
P4 Units Infinite HP 288671527EAE
P4 Units Infinite Ammo 82FC987BB64E
P4 Units Infinite Ammo 288671527EAE
P4 Units Infinite Gas 10FC50EDB29E
P4 Units Infinite Gas 288671527EAE

Master code:
911B9B36BC7C
46FCCE58668D
5C4536619D6E

50,000 G (w sklepie)
B01EF3EE13DA

50,000 G (w walce)
125CE86FD3C8

Wszystkie 'battle maps'
EC821F598B20
45C7C4306EAD

1 No Fog Of War 33003FCD 0000
2 Always Day 1: 33004080 0001
3 50,000 G (Shop) 8200C420 C350
4 50,000 G (In-Battle) 820232C0 C350
5 Collect 1,000 Per Win 820232F8 03E8
6 Press B+Up To Activate Power Mode
74000130 03BD
820232DE 0101
7 Press B+Down To Activate Super Mode 74000130 037D
820232DE 0202
8 Max Stars 320232E1 00FF
320232E2 00FF
9 No Stars 320232E1 0000
10 Always Rank S 320232F3 0005
11 Max Stars (Opponent) 3202331D 00FF
3202331E 00FF
12 No Stars (Opponent) 3202331D 0000
13 Unlock Hard Campaign 32028030 0001
14 Unlock Sound Room 32028031 0001
15 Have All Teams 8202805A FFFF
16 Have All Color Edits
8202805C FFFF
8202805E FFFF
17 Have All Battle Maps
42028040 FFFF
0000000D 0002
18 War Room Mastered 4200C078 0101
0000001E 0014
4200C07A 12C0
0000001E 0014
19 Infinite Health/Rounds (All Units)
42022694 94E4
00000032 000C

Unit 1 Codes

21 Infinite Health 32022694 00E4
22 Infinite Rounds 32022695 0094
23 Infinite Rations 32022696 0063
24 Infinite Moves
73003334 0006
32022691 0000

Oglądanie obrazków – Naciśnij select kiedy jesteś w „sound room”. Będziesz mógł obejrzeć klika zdjęć z gry. Naciskając lewo lub prawo będziesz mógł przerzucać zdjęcia, a naciskając B zakończysz oglądanie.

In game reset – Podczas gry przytrzymaj start + select + B.

Kasowanie zapisanych gier – Przytrzymaj L + prawo + select, podczas włączania Game Boy Advance.