przejdź do informacji o grze

tytuł: Mortal Kombat 3 (E) [!]
system: Super Nintendo gatunek: Bijatyka
Widok: NORMALNY Przejdź do widoku:

SOLUCJA do gry Mortal Kombat 3 (E) [!]

Umieścił: Volf Status info: ZATWIERDZONE
Data dodania: 20.03.2005, 16:01 Punkty: 17
Legenda:
Forward - przód
Back- tył
Up - góra
Down - dół
HP - wysoka pięść
LP - niska pięść
LK - niskie kopnięcie
HK - wysokie kopnięcie
Block - blok
Run - bieg

Shang Tsung
Fireball: Back, Back, HP
Double Fireball: Back, Back, Forward, HP
Triple Fireball: Back, Back, Forward, Forward, HP
Ground Fireballs: Forward, Forward, Back, Back, LK
PRZEMIANY:
Cyrax: Block, Block, Block
Jax: Forward, Forward, Down, LP
Kabal: LP, Block, HK (must perform quickly)
Liu Kang: Forward, Down, Back, Up, Forward
Kano: Back, Forward, Block
Kung Lao: Run, Run, Block, Run
Nightwolf: Up, Up, Up
Sektor: Down, Forward, Back, Run
Sheeva: Hold LK, Forward, Down, Forward, Release LK
Sindel: Back, Down, Back, LK
Sonya: Down+Run+LP+Block
Smoke: Back, Back, Back, LP
Stryker: Forward, Forward, Forward, HK
Sub-Zero: Forward, Down, Forward, HP
Fatality 1: Hold LP, Down, Forward, Forward, Down, Release LP
(Close) Fatality 2: Hold LP, Run, Block, Run, Block, Release LP (Close)
Animality: Hold HP, Run, Run, Run, Release HP (Close)
Babality: Run, Run, Run, LK
Friendship: LK, Run, Run, Down
Stage Fatalities: Up, Up, Back, LP
Kombos
Kombo #1: HP, HP, LP, Back+HK
Kombo #2: LK, HP, HP, LP, Back+HK

Sindel
Sonic Scream: Forward, Forward, Forward, HP
Float: Back, Back, Forward, HK
Fireball: Forward, Forward, LP
Air Fireball: Down, Forward, LK (Can be done while jumping or floating)
Fatality 1: Run, Run, Block, Run, Block
Fatality 2: Run, Run, Block, Block, Run+Block
Animality: Forward, Forward, Up, HP
Babality: Run, Run, Run, Up
Friendship: Run, Run, Run, Run, Run, Up
Stage Fatalities: Down, Down, Down, LP
Kombos
Kombo #1: HP, HP, Down+HP
Kombo #2: HP, HP, LP, HK

Jax
Single Missile: Back, Forward, HP
Double Missile: Forward, Forward, Back, Back, HP
Gotcha Grab: Forward, Forward, LP (Close, keep tapping LP to keep punching)
Back Breaker: Block (w powietrzu)
Body Slam: LP (Close, keep tapping HP to keep slamming)
Ground Pound: Hold LP for 3 seconds, then release.
Bionic Punch: Forward, Forward, LK
Fatality 1: Up, Up, Down, Forward, Up, Block
Fatality 2: Run, Block, Run, Run, LK
Animality: Hold LK, Forward, Forward, Down, Forward
Babality: Down, Down, Down, LK
Friendship: LK, Run, Run, LK
Stage Fatalities: Down, Forward, Down, LP
Kombos
Kombo #1: HP, HP, Block, Back+HP
Kombo #2: HP, HP, LP, Block, Back+HP

Liu Kang
High Fireball: Forward, Forward, HP
Low Fireball: Forward, Forward, LP
Bicycle Kick: Hold LK for seconds, then release.
Flying Kick: Forward, Forward, HK
Fatality 1: Forward, Forward, Down, Down, LK
Fatality 2: Up, Down, Up, Up, Run+Block
Animality: Down, Down, Up (Sweep Range)
Babality: Down, Down, Down, HK
Friendship: Down, Down, Down, Run
Stage Fatalities: Run, Block, Block, LK
Kombos
Kombo #1: LK, LK, HK, Back+LK
Kombo #2: HP, HP, Block, LK, LK, HK, Back+LK

Sonya
Ring Toss: Rotate Down to Forward, LP
Leg Grab: Down+LP+Block
Flying Punch: Forward, Back, HP
Rising Leg Kick: Back, Back, Down, HK
Fatality 1: Back, Forward, Down, Down, Run
Fatality 2: Hold Run+Block, Up, Up, Back, Down, Release Run+Block
Animality: Hold LP, Back, Forward, Down, Forward, Release LP
Babality: Down, Down, Forward, LK
Friendship: Back, Forward, Down, Forward, Run
Stage Fatalities: Forward, Forward, Down, HP
Kombos
Kombo #1: HP, HP, LP, HP
Kombo #2: HK, HK, Back+HK

Stryker
Rushing Throw: Forward, Forward, HK
Baton Takedown: Forward, Back, LP
Low Grenade: Rotate Down to Back, LP
High Grenade: Rotate Down to Back, HP
Fatality 1: Down, Forward, Down, Forward, Block (blisko)
Fatality 2: Forward, Forward, Forward, LK (max. odległość)
Animality: Run, Run, Run, Block (średnia odległość)
Babality: Down, Forward, Forward, Back, HP
Friendship: Run, LP, Run, LK
Stage Fatality: Forward, Up, Up, HK
Kombos
Kombo #1: LK, HP, HP, LP
Kombo #2: HK, HP, HP, LP

Sub-Zero
Freeze: Rotate Down to Forward, LP
Ice Shower: Rotate Down to Forward, HP
Near Ice Shower: Rotate Down to Forward, Back, HP
Far Ice Shower: Rotate Down to Back, Forward, HP
Sub Xerox: Rotate Down to Back, LP
Slide: Hold Back, Simultaneously press LP, LK, Block
Fatality 1: Block, Block, Run, Block, Run (blisko)
Fatality 2: Back, Back, Down, Back, Run (średnia odległość)
Anamality: Forward, Up, Up
Babality: Down, Back, Back, HK
Friendship: LK, Run, Run, Up
Stage Fatality: Back, Down, Forward, Forward, HK
Kombos
Kombo #1: HK, HK, Back+HK
Kombo #2: HP, HP< LP, LK, HK, Back+HK

Cyrax
Green Net: Back, Back, LK
Short Bomb: Hold LK, Back, Back, HK
Long Bomb: Hold LK, Forward, Forward, HK
Air Throw: Forward, Down, Forward, Block, LP
Teleport: Forward, Down, Block
Fatality 1: Down, Down, Down, HP
Fatality 2: Down, Down, Forward, Up, Run (blisko)
Animality: Up, Up, Down, Down (blisko)
Babality: Forward, Forward, Back, HP
Friendship: Run, Run, Run, Up
Stage Fatalities: Run, Block, Run
Kombos
Kombo #1: HP, HP ,LP
Kombo #2: HK, HK, Back+HK

Sektor
Missile: Forward, Forward, LP
Seeking Missile: Rotate Down to Back, HP
Teleport Uppercut: Forward, Forward, LK
Fatality 1: LP, Run, Run, Block (średnia odległość)
Fatality 2: Forward, Forward, Forward, Back, Block (średnia odległość)
Animality: Forward, Forward, Down, Up (blisko)
Babality: Back, Down, Down, Down, HK
Friendship: Run, Run, Run, Run, Down
Stage Fatality: Down, Down, Down, Run
Kombos
Kombo #1: HP, HP, LK, LP
Kombo #2: HP, HP, HK, Back HK

Smoke
Spear: Back, Back, LP
Air Throw: Block in Air
Teleport Uppercut: Forward, Forward, LK
Invisibility: Hold Block, Up, Up, Run, Release Block
Fatality 1: Hold Block, Up, Up, Forward, Down, Release Block (max. odległość)
Fatality 2: Hold Run+Block, Down, Down, Forward, Up, Release Run+Block (średnia odległość)
Animality: Down, Forward, Forward, Block
Babality: Down, Down, Back, Back, HK
Friendship: Run, Run, Run, HK
Stage Fatalities: Forward, Forward, Down, LK
Kombos
Kombo #1: HP, HP, LP
Kombo #2: HP, HP, HK

Nightwolf
Arrow: Rotate Down to Back, LP
Hatchet Swipe: Rotate Back to Forward, HP
Chest Reflect: Back, Back, Back, HK
Shoulder Ram: Forward, Forward, LK
Fatality 1: Up, Up, Back, Forward, Block (blisko)
Fatality 2: Back, Back, Down, HP (średnia odległość)
Animality: Forward, Forward, Down, Down
Babality: Forward, Back, Forward, Back, LP
Friendship: HP, Run, Run, Run, Down
Stage Fatalities: Run, Run, Block
Kombos
Kombo #1: HP, HP, LP
Kombo #2: LK, HP, HP, LP

Sheeva
Teleport Stomp: Down, Up
Fireball: Rotate Down to Forward, HP
Ground Stomp: Back, Down, Back, HK
Fatality 1: Forward, Down, Down, Forward, LP (blisko)
Fatality 2: Hold HK, Back, Forward, Forward, Release HK (blisko)
Animality: Run, Block, Block, Block, Block
Babality: Down, Down, Down, Back, HK
Stage Fatality: Down, Forward, Down, Forward, LP
Kombos
Kombo #1: HP, HP, LP, Forward+HP
Kombo #2: HK, HK, LK, Back+HK

Kung Lao
Hat Throw: Back, Forward, LP
Teleport: Down, Up
Spinning Shield: Forward, Down, Forward, Run
Diving Kick: Down+HK in the air
Fatality 1: Forward, Forward, Back, Down, HP (blisko)
Fatality 2: Run, Block, Run, Block, Down (blisko)
Animality: Run, Run, Run, Run, Block
Babality: Down, Down, Forward, Forward, HP
Friendship: Run, LP, Run, LK
Stage Fatalities: Down, Down, Forward, Forward, LK
Kombos
Kombo #1: LK, LK, Back+HK
Kombo #2: HP, LP, HP, LP, LK, LK, Back+HK

Kabal
Fireball: Back, Back, HP
Web Spin: Back, Forward, LK
Ground Saw: Back, Back, Back, Run
Fatality 1: Down, Down, Back, Forward, Block (średnia odległość)
Fatality 2: Run, Block, Block, Block, HK (blisko)
Animality: Hold HP, Forward, Forward, Down, Forward, Release HP (blisko)
Babality: Run, Run, LK (blisko)
Friendship: Run, LK, Run, Run, Up
Stage Fatalities: Block, Block, HK
Kombos
Kombo #1: LK, LK, Back+HK
Kombo #2: LK, LK, HK, Back+HK
Kombo #3: 66%! Skok z HK, Web Spin, Ground Saw, LK, LK, HP, HP, skok z HK i Fireball
w powietrzu

Shao Kahn
Shoulder Ram: D, F, LP
Knee Uppercut: D, F, HP
Hammer Whack: B, F, HP
Taunt: D, D, LK or HK
Green Nova Blast: B, B, F, LP
Grab N' Smack: F, F, HP

Motaro
Teleport: D, U
Tail Whip: B+LK
Grab 'N Smack: F, F, LP
Red Fireball: F, D, B, HP